top of page
Featured Posts

מפגש אבות בנות - קהילת אבני החושן במודיעין


אני מסתכל סביב בקרחת היער ורואה עוד ועוד מדורות קטנות ויפות. ליד כל אחת מהן מסבים ברוגע אב עם ביתו, מדברים על תקופת ההתבגרות שלו ועל מחשבותיה וחלומותיה בפתח תקופת ההתבגרות שלה... איזו נחת! זה היה שיאה של הפעילות המקסימה שהייתה לי בשבוע שעבר בפארק קנדה עם מעל לשלושים זוגות של אבות ובנותיהם בשנת הבת מצווה. היה מרגש ומחזק לראות כמה צמא היה אצל האבות ואפילו יותר אצל הבנות לאפשרות הזאת, לעצור הכל, לפנות זמן משמעותי להיות ביחד: ללכת, לפצח משימות, לבשל, לדבר, להכיר עוד אחד את השנייה, להיפגש. תודה לקהילות השחר ואבן החושן ממודיעין שאפשרו את הקסם הזה!!!

Recent Posts