top of page

מפגש פתוח למתעניינים בתכנית "Men - Toring"

להכשרת מנחים לעבודה קבוצתית עם גברים 

יום רביעי, 2/8, 17:00- 18:30, חדר 152, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב.

מפגש פתוח למתעניינים בתכנית להכשרת מנחי גברים ואבות באוניברסיטת ת"א עם אורן גור ותמיר אשמן ועם בוגרי התכנית.

במפגש  נספר על חזון התכנית, על הקורסים, ועל התהליך שיעברו הסטודנטים במהלך השנה.

אם אתם מרגישים את הקריאה לקחת חלק במהפכת הגבריות והאבהות של הזמן הזה,

אם אתם מרגישים שיש לכם שם משהו משמעותי לתת

אם אתם רוצים לקבל כלים מעשיים ותיאורטיים שיאפשרו לכם לממש את הרצון להנחות עבודה קבוצתית של גברים / אבות, 

בואו לשמוע ולהשתתף.

ההשתתפות הינה ללא תשלום וכרוכה בהרשמה מראש 

bottom of page