top of page

גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת

׳תחנות בחייהם של בנים-גברים בחברה הישראלית'

הרצאה מעוררת השראה שיעביר תמיר אשמן: מה עוברים בנים בחברה בישראל בגילאי הגן, בתיכון, במהלך השירות הצבאי ובחייהם הבוגרים? איך משפיעה ההסללה המגדרית על חייהם? איך מתמודדים גברים עם עולמם הרגשי וויסות רגשותיהם? איזה תהליכים עוברים גברים שהגיעו מקצוות האלימות בקבוצות טיפוליות?

 

יום רביעי ה - 25.5, 17:30 - 19:30, בביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניבסיטת ת"א

המרצה: מר תמיר אשמן (msw) - מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיות תל אביב, חבר סגל בתוכנית הדו שנתית למנחה קבוצות באונברסיטת תל אביב, ובתוכנית הדו שנתית להכשרת מנחי קבוצות בסמינר הקיבוצים, מטפל קבוצתי בקבוצות גברים במרכז גליקמן בתל אביב. מנהל אקדמאי (במשותף עם ד"ר אורן גור) של התכנית להכשרת מנחים לעבודה קבוצתית עם גברים בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.

 

 

bottom of page