top of page

כללי  - סרטון כמה רגעים של התחברות - מדיטציה קצרה מונחית 
           מדיטציה מונחית אקהארט טולה

שבוע 1 

שעור מוקלט - קיר הזכוכית ואבא טוב דיומצגת שעור 1   סכום שעור אלי 
אתגר 1 - אתגר הצלם מופיע בסוף המצגת,  אתגר 2 -  חוקרים את תפיסת האבהות שלנו
סרטון 1 - האם יש לנו את זה? האינסטינקט האבהי, סרטון 2 - אבא טוב דיו - לוותר על המושלמות

 

שבוע 2  

שעור מוקלט - גע תוק - חוקרים את אזורי החיבור והניתוק  מצגת שעור 2    סכום שעור אלי 
אתגר 1 - גע תוק להכיר ולהכיר  - בסוף המצגת ,  אתגר 2  - חוזרים לאזורי החיבור הטבעיים -  בסוף המצגת
סרטון 1 - אבא טוב לעצמי , סרטון 2 - למידת חוסר אונים ביחסים

שבוע 3  

שעור מוקלט - קיר הזכוכית ואבא טוב דיו, מצגת שעור 3    סכום שעור אלי 

אתגר 1 - מתבוננים בביקורת ישר בעיניים - בסוף המצגת,  אתגר 2  - הילד שלי, מבט חדש - בסוף המצגת
סרטון 1 - עיניים טובות - להסכים לפגוש את הילד שהייתי,  סרטון 2 - התפקידים שאנו נותנים לילדינו

שבוע 4

שעור מוקלט - השיחה שלא הייתה לי עם אבא, מצגת שעור 4 - לא היתה  סכום שעור אלי 

אתגר 1 - השיחה שלא היתה לי עם אבא,  אתגר 2  - להיפרד מאבא - איזה אבא אני רוצה להיות
סרטון 1 - השיחה שלא היתה לי עם אבא - סיפור מקרה , סרטון 2 - למה הכעס על אבא חשוב

 

שבוע 5

שעור מוקלט - הויתור, מצגת שעור 5   סכום שעור אלי 
אתגר 1  - מפת האבהות שלי - בסוף המצגת  סרטון הסבר אתגר מפת האבהות
סרטון 1 - אפקט המטוטלת סרטון 2 - להתמודד עם ההצפה, להגדיל את המיכל

 

שבוע 6

שעור מוקלט - מעגל הזעם, מצגת שעור 6    סכום שעור אלי

אתגר 1 - חוקרים את מעגל הזעם - בסוף המצגת 
סרטון 1 - מעגל הזעם תיאור מקרה סרטון 2 - תמיר אשמן - מעגל הזעם

 

שבוע 7

שעור מוקלט - מעגל החיבור, מצגת שעור 7   סכום שעור אלי
אתגר 1 - להעז לבקש עזרה - בסוף המצגת
סרטון 1 - למצוא את השקט בלב הסערה סרטון 2 למה קשה כל כך לבקש עזרה

שבוע 8

שעור מוקלט - עבדנו עם רותם והשיעור לא הוקלט , מצגת  - לא הייתה  סכום שעור אלי 
אתגר 1 - מתבוננים על הדרך שעברנו
סרטון 1 - מעוזר אמא לאבא שיודע את דרכו סרטון 2 - מיתוג מחדש של הרגשות המושמצים 

 

שבוע 9

שעור מוקלט - שעור סיום  מצגת שעור 9  - לא הייתה סכום שעור אלי

 

מוזמנים לכתוב לנו בכל שאלה שעולה
תודה על הנוכחות שלכם!
להתראות!


 

bottom of page