top of page

אם הגעת עד לכאן כנראה שהאבהות שלך חשובה לך.

חשוב לך להיות בקשר קרוב לילדים שלך,

להיות משמעותי ונוכח בשבילם בכל המובנים

להיות אבא בדרך שלך, לא לחזור על טעויות העבר...

 

אנחנו מאמינים שכמו בכל תחום אחר בחיים,

גם באבהות דברים משמעותיים לא תמיד קורים מעצמם.

בכדי לממש את ההזדמנות להיות אבא במלואה 

חשוב מדי פעם לעצור לרגע את המרוץ,

להתבונן על הדברים ממעל,

למקד מה חשוב,

איפה דברים תקועים,

איפה דרושה תזוזה.

 

המרכז לאבהות

קם בכדי לייצר אפשרויות 

להתפתחות "אבהית".

בדרך לשם אנחנו מיייצרים

דיבור חדש בין אבות:

אמיתי, משחרר, משנה מציאות.

 

מזמינים אותך לקחת חלק בזה.

    

bottom of page