top of page
Featured Posts

על תפקיד הרואה - מחשבות מתוך מבט על מורשת המשבר המשפחתית שלי

משתף אתכם בהרצאה שלי מכנס "גבריות בזמני משבר" שהתקיים ב - 3.8.20

בהרצאה אני מדבר על מורשת ההתמודדות המשפחתית שלי עם שברים ומשברים ומציע שלדור שלנו יש את התפקיד להיות הדור ש"רואה"

Recent Posts