top of page
Featured Posts

בחן את עצמך - האם אתה זועם או כועס?

אחד הנושאים שהכי מעסיקים אותי כאבא, ומעסיקים את הרוב המוחלט של האבות שאני פוגש, זו מערכת היחסים המורכבת מאוד שלנו כגברים עם כעס.

אחד הדברים הכי משמעותיים שהופכים את מערכת היחסים הזו למורכבת זה חוסר היכולת להפריד ולהבדיל בין זעם לכעס.

היכולת לכעו